Menu
Đóng Menu
Lancaster EdenLancaster Eden

BIẾN HOA SÔNG HẰNG

BIẾN HOA SÔNG HẰNG

Asystasia Gangetica

ĐUÔI CÔNG

ĐUÔI CÔNG

Calathea Loeseneri

LỖ DANH

LỖ DANH

Hippobroma Longiflora

BẠCH TRINH

BẠCH TRINH

Hymenocallis Speciosa

MUỒNG HOA ĐÀO

MUỒNG HOA ĐÀO

Cassia Javanica

LAN RẺ QUẠT

LAN RẺ QUẠT

Neomarica Longifolia

BẠCH TRINH

BẠCH TRINH

Hymenocallis Speciosa

Điệp vàng

Điệp vàng

Epipremnum Aureum

CẨM NHUNG

CẨM NHUNG

Fittonia Verschaffeltii

DỨA CẢNH MẪU TỬ

DỨA CẢNH MẪU TỬ

Neoregelia

DƯƠNG XỈ

DƯƠNG XỈ

Nephrolepis Cordifolia

MẠCH MÔN

MẠCH MÔN

Ophiopogon Jaburan

Sò Huyết

Sò Huyết

Tradescantia Spathacea

CHI CHIÊU LIÊU

CHI CHIÊU LIÊU

Terminalia Ivorensis

HOA SỨ

HOA SỨ

lumeria

ME TÂY

ME TÂY

Samanea Saman

MUỒNG HOA ĐÀO

MUỒNG HOA ĐÀO

Cassia Javanica

ĐIỆP VÀNG

ĐIỆP VÀNG

Cassia Hebecarpa

Photo
Map
Lancaster Eden

Vuốt ngang để xem toàn bộ

LỐI VÀO CHÍNH
HẦM ÁNH SÁNG
VƯỜN EDEN
CLUB HOUSE